• Школски
 • Списак Јавних набавки у 2017. години

  » Обавештење о закљученом уговору - електрична енергија, ЈН бр. 1.1.1/17.

  » Одлука о додели уговoра, ЈН бр. 1.2.1/17

  » Конкурсна документација - јавна набавка услуге и припрема школског оброка

  » Позив за подношење понуда за набавку услуга - припрема и дистрибуција школског оброка

  » ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга – припрема и дистрибуција школског оброка, ЈН бр. 1.2.1/17

  » ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка, ЈН бр. 1.2.1-2/17

  » ОДЛУКА о обустави поступка, ЈН бр. 1.2.1-2/17

  » ПОЗИВ за подношење понуда за набавку услуга - припрема и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике у продуженом боравку, ЈН бр. 1.2.1-3/17

  » КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга - припрема и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике у продуженом боравку, ЈН бр. 1.2.1-3/17

  » ОДЛУКА о додели уговора у јавној набавци мале вредности услуга - припрема и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике у продуженом боравку, ЈН бр. 1.2.1-3/17

  » ОБАВЕШТЕЊЕ о додели уговора у јавној набавци мале вредности услуга - припрема и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике, ЈН бр. 1.2.1-3/17